Upravit stránku

Do našich firemných procesov integrujeme sociálne a environmentálne aspekty.

  • Dodržiavame zásady fair play, odmietame korupciu, sme transparentný.
  • Chránime duševné vlastníctvo a dobré vzťahy s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.
  • Striktne dodržiavame ľudské práva a pracovné štandardy.

Ekológia

  • Zameriavame sa na ekologickú výrobu na všetkých úrovniach od administratívy po obaly našich výrobkov.
  • Sme zapojený do systému EKO-KOM.
  • Pravidelne prispievame na čistenie Vltavy a ďalšie ekologické projekty.

Filantropia

  • Podporujeme charitatívne organizácie a prispievame na zmysluplné projekty.
  • Zúčastňujeme sa charitatívnych behov.