Pri zamyslení nad tým, aký je vzťah našej výroby k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu, sme si stanovili nasledujúce priority.

Prírodné zdroje

Z akého zdroja sa materiál vyrába, je suroviny dostatok, ako sa surovina ťaží, je ťažba udržateľná?

Preferujeme materiály z obnoviteľných zdrojov pred fosílnymi. Rozširujeme výrobu z materiálov na bázy dreva, ako sú laminované drevotrieskové dosky, MDF a preglejky. Pri plastových materiáloch stále hľadáme nové alternatívy vo forme bio plastov, napr. z kukuričného škrobu. Pokiaľ je dostupný, preferujeme recyklovaný granulát pre naše plastové produkty.

Proces výroby materiálu

Ako proces výroby ovplyvňuje životné prostredie a zdravie ľudí, ako tvorí exhalácie, odpady, je proces kontrolovaný, vieme presne, aké aditíva materiál obsahuje?

Kontrolujeme proces výroby materiálu u našich dodávateľov. Uprednostňujeme dodávateľov s ekologickými certifikátmi. K výrobkom z PVC obsahujúcim aditíva ponúkame alternatívu z čistého PET plastu, ktorý je vhodný pre recykláciu.


Preprava materiálu

Kde sa materiál vyrába, akú cestu musí uraziť do našej výroby?

Uprednostňujeme lokálnych dodávateľov materiálov pre našu výrobu, materiály a komponenty s malou uhlíkovou stopou.

Voľba materiálu

Aký je najvhodnejší materiál z hľadiska šetrnosti pre životné prostredie?

Volíme primeranosť. Životnosť materiálov musí reflektovať očakávanú životnosť výrobku, nie je možné podceniť ani predimenzovať.


Proces výroby produktu

Ako proces výroby ovplyvňuje životné prostredie a zdravie ľudí?

Zameriavame sa na čistú výrobu bez tvorby zdravia škodlivých exhalácií a odpadov. Materiálové odpady minimalizujeme perfektným plánovaním vo fázy vývoja produktu.

Dôkladná voľba obalov

Je obal primeraný pre bezpečnú prepravu produktov do miesta určenia?

Obalové materiály volíme ideálne s krátkou životnosťou, biodegradabilné, z kartónu, papieru, kukuričného škrobu. Staré kartóny recyklujeme na kartónovú striž, ktorú používame ako výplňový materiál. Naše obaly projektujeme tak, aby výrobok dorazil bez poškodenia do miesta určenia, preto robíme drop testy už vo fázy vývoja produktu. Obal je neoddeliteľnou súčasťou návrhu a vývoja každého nového produktu. Sme zapojený do systému EKO-KOM, spoločnosti, ktorá v ČR prevádzkuje systém zberu a recyklácie obalových odpadov.

Recyklácia

Ako je možné obaly a produkty recyklovať, alebo využiť po skončení ich životnosti?

Preferujeme recyklovateľné a rozložiteľné materiály. Naše produkty vyrábame predovšetkým z plastu, kovu a dreva. U plastov sa zameriavame na veľmi dobre recyklovateľný PET materiál a využívame recyklovaný granulát pre naše lisované produkty. Sledujeme nové trendy v oblasti kompostovateľných bioplastov a testujeme výrobu produktov z PLA plastov.

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií