Upravit stránku

Do našich firemních procesů zahrnujeme sociální a environmentální hlediska. 

  • Dodržujeme zásady fair play, odmítáme korupci, jsme transparentní.

  • Chráníme duševní vlastnictví a dobré vztahy s našimi zákazníky a dodavateli.

  • Striktně dodržujeme lidská práva a pracovní standardy. 

Ekologie

  • Zaměřujeme se na ekologickou produkci na všech úrovních od administrativy po obaly našich výrobků.
  • Jsme zapojeni do systému EKO-KOM.
  • Pravidelně přispíváme na čištění Vltavy a další ekologické projekty.

Filantropie

  • Podporujeme dobročinné organizace a přispíváme na smysluplné projekty.
  • Účastníme se charitativních běhů.
Elpida
Fokus Praha
Centrum Paraple